Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 12–13 | Cite as

De wereld leren begrijpen met theater

  • Marielle van Bussel
Van 4 tot 12 jaar

Samenvatting

Jezelf verkleden, voorstellingen maken, maar ook leren samenwerken en voor jezelf opkomen. Kinderen op de theater-bso in Hoorn doen het allemaal. ‘Als je speelt met fantasie, valt alle schroom weg.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marielle van Bussel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations