Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 16–18 | Cite as

Lust ik niet! Zo ga je om met moeilijke eters

  • Christel Vondermans
Van 0 tot 4 jaar
  • 5 Downloads

Samenvatting

De ene peuter eet z’n lunch tot de laatste kruimel op, terwijl een ander kind in je groep heel weinig eet en sowieso al het fruit weigert. Wat is eigenlijk normaal? En hoe ga je hiermee om? Diëtist Christel Vondermans geeft advies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Christel Vondermans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations