Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 8–10 | Cite as

Partou maakt Handboek Jong & Oud

Activiteiten met senioren

  • Carla Overduin
Van 2 tot 4 jaar

Samenvatting

Contact tussen kinderen en ouderen is plezierig voor beiden. Ouderen worden minder eenzaam en voor kinderen is het een boost voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Veel pedagogisch medewerkers gaan dan ook af en toe met een groepje peuters op bezoek bij ‘opa’s en oma’s’ in de buurt. Kinderopvangorganisatie Partou wil haar teams stimuleren om dit regelmatig te doen en bracht daarom het Handboek Jong & Oud uit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations