Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 28–29 | Cite as

TERUG IN DE SCHOOLBANKEN

Ben Jij al future proof?

  • Carla Overduin
Jij & Je werk
  • 1 Downloads

Samenvatting

Aan pedagogisch medewerkers worden steeds meer (wettelijke) eisen gesteld. Steeds vaker is bij vacatures niveau 4 een pre. Ook als je al jarenlang in de kinderopvang werkt, loont het je te laten bijscholen tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4. Ook Grietje en Joan doken weer met hun neus in de studieboeken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations