Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 4, pp 34–34 | Cite as

Droom Dome

  • Carla Overduin
Kids Actief 8+

Samenvatting

Maak van de bso een Droom Dome: een dromenland. Slapen en dromen doe je elke dag, iedereen kan er dus over meepraten. Het is het een onderwerp waar kinderen zich betrokken bij voelen, mits je het leuk en spannend maakt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations