Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 4, pp 12–13 | Cite as

De pm’er van de toekomst

  • Femke van den Berg
Van 0 tot 12 jaar
  • 4 Downloads

Samenvatting

Met welke nieuwe ontwikkelingen krijgen pedagogisch medewerkers nu en in de (nabije) toekomst te maken? Wat betekenen die voor hun werk? Kinderopvangorganisatie Partou organiseerde een seminar over dit onderwerp.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Femke van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations