Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 4, pp 16–18 | Cite as

Zo hou je peuters op gewicht

PRESCHOOL@HEALTHYWEIGHT
  • Femke Van Den Berg
Van 2 tot 4 jaar

Samenvatting

In Amsterdam heeft inmiddels een op de vijf kinderen overgewicht. In stadsdeel Nieuw-West is het percentage zelfs nog hoger. Daarom onderzocht de Hogeschool van Amsterdam hoe pedagogisch medewerkers kunnen bijdragen aan een verantwoord gewicht van kinderen. ‘Het is belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Femke Van Den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations