Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 1–2, pp 4–7 | Cite as

Kort en krachtig

  • Marianne Velsink
Kort & krachtig

Samenvatting

Het gebeurt op alle groepen wel eens: er zijn kinderen ziek of er wordt op het laatst geschoven, waardoor je met te veel beroepskrachten staat. Wat veel pedagogisch medewerkers niet weten is dat ze, als ze om die reden naar huis worden gestuurd, niet mogen inleveren op hun uren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations