Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 1–2, pp 38–38 | Cite as

Gespot

  • Bohn Stafleu van Loghum
Gespot

Samenvatting

In Grammatica van de fantasie – introductie in de kunst van het verhalen verzinnen leert kinderboekenschrijver Gianni Rodari ons om alledaagse woorden op zijn kop te zetten en verhalen van richting te doen veranderen. Deze Italiaanse klassieker is wereldwijd vertaald. Rodari laat zien hoe de kinderfantasie kan helpen om de werkelijkheid met nieuwe ogen te bekijken. En hoe je woorden en beelden samen met de kinderen in verhalen om kunt zetten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations