Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 1–2, pp 8–10 | Cite as

Op safari in de Heemtuin

  • Carla Overduin
Van 0 tot 3 jaar
  • 8 Downloads

Samenvatting

‘Daar woont een wezel.’ De driejarige Lilly zit op haar hurken en wijst naar ronde gaten in de grond. ‘Daar woont de mama en daar woont de baby.’ Ze staart geconcentreerd, haar rode kaboutermuts op één oor, hopend op een glimp van een wezelsnuit. Dan klinkt verderop een verheugde kreet. Een sprinkhaan gesignaleerd. Op naar het volgende avontuur. Driejarigen gaan, weer of geen weer, op safari in de Heemtuin in Vlaardingen. De Buitenactiviteit, begonnen afgelopen najaar, is een succes.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations