Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 1–2, pp 34–34 | Cite as

Lief voor in de winter

  • Carla Overduin
Kids Actief 8+

Samenvatting

Wees lief voor dieren in de winter. Wat kan je allemaal doen zodat dieren genoeg te eten en een veilig plekje hebben? Achtplussers gaan hiermee aan de slag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations