Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 1–2, pp 12–17 | Cite as

Dossier Filosoferen met kinderen

  • Inge van Rijn
  • Marianne Velsink
Van 2 tot 12 jaar
  • 28 Downloads

Samenvatting

Filosoferen: steeds meer kinderopvangprofessionals zien de meerwaarde ervan in. Heb je nog nooit gefilosofeerd met de kinderen? Of wil je het vaker doen? In dit dossier kun je zien dat filosofie eigenlijk overal te vinden is: in de boeken in je kast, in de activiteiten die je met kinderen doet, in de vragen die je aan ze stelt en bovenal: in de kinderen zelf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Inge van Rijn
    • 1
  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations