Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 1–2, pp 22–23 | Cite as

Seksueel getint gedrag - Niet vies, maar doodnormaal

  • Marielle van Bussel
Van 0 tot 4 jaar
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het jongetje dat tijdens het kringgesprek met zijn handjes in z’n broek zit te friemelen. De peuter die het leuk vindt om aan de borsten van een pm’er te zitten. Of de baby die tijdens het verschonen een stijf piemeltje krijgt. Het zijn niet alleen voorbeelden die elke pm’er zal herkennen, maar die ook tot onzekerheid kunnen leiden. Want wat moet je met dit soort gedrag?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marielle van Bussel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations