Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 1–2, pp 18–19 | Cite as

Wensen van ouders versus pedagogische opdracht - Is de klant koning?

  • Inge van Rijn
Jij & je werk
  • 2 Downloads

Samenvatting

Moet je altijd doen wat ouders vragen? Ouders zijn dan wel onze klanten, maar het kindercentrum heeft ook een pedagogische opdracht. Om die goed uit te voeren, heb je de ouders nodig. Niet alleen als klant, maar ook als samenwerkingspartner in de opvoeding. Wat doe je nu als ouders iets vragen dat in strijd is met de pedagogische opdracht? Wat houdt die opdracht precies in en hoe maak je die duidelijk aan ouders?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Inge van Rijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations