Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 1–2, pp 26–28 | Cite as

Hoe stimuleer je de sociaal-emotionele ontwikkeling?

  • Frida Noordzij
Van 0 tot 4 jaar
  • 64 Downloads

Samenvatting

Zien wat een ander nodig heeft, begrijpen wanneer je de ander verdriet doet en samen een oplossing bedenken. Dat heeft te maken met de sociaal-emotionele ontwikkeling. Als pedagogisch medewerker heb je een belangrijke rol bij het sturen van deze ontwikkeling bij jonge kinderen. Maar hoe doe je dat? Pauline Slot van de Universiteit Utrecht geeft praktijkvoorbeelden en praktische tips.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Frida Noordzij
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations