Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 1–2, pp 25–25 | Cite as

In Dialoog met de pedagoog

  • Inge van Run
In Dialoog met de pedagoog

Samenvatting

Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: niet alles doen wat de ouder wil.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Inge van Run
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations