Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 10–12 | Cite as

Programmeren? Ja, Leuk!

Techniek In Purmerend
  • Femke van den Berg
Van 4 tot 12 jaar
  • 5 Downloads

Samenvatting

Een robot maken, een drone aansturen of programmeren op de laptop? Veel kinderen vinden dit heel erg leuk, zo merkten de pedagogisch medewerkers van Stichting Kinderopvang Purmerend. De organisatie riep 2018 uit tot het Jaar van de techniek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Femke van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations