Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 28–28 | Cite as

Kinder yoga

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kinder yoga
  • 3 Downloads

Samenvatting

De decembermaand heeft voor kinderen veel hoogtepunten. Kinderyoga is een goed middel om de vele prikkels te compenseren. Bijvoorbeeld door net te doen als de beren: een winterslaap houden!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations