Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 4–7 | Cite as

Kort en krachtig

  • Marianne Velsink
Kort en krachtig
  • 8 Downloads

Samenvatting

Het verzoek om de Stint toch weer de weg op te laten gaan, en daarmee het verbod van minister van Nieuwenhuizen in te trekken, is afgewezen door de rechtbank in Utrecht. Een hoger beroep is niet mogelijk. De rechtszaak was aangespannen door Michelle van Zundert van kinderopvang Het Kinderstraatje in Almere. De rechter stelt dat de verkeersveiligheid alle andere belangen in deze zaak aan de kant zet. Dit betekent dat de Stints niet de weg op mogen, totdat het technisch onderzoek van TNO afgerond is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations