Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 3–3 | Cite as

2018

  • Marike Vroom
Redactioneel

Samenvatting

Het was me het jaartje wel. Nu loop je in de kinderopvang sowieso weinig kans om in te dutten, maar dit jaar was wel erg pittig.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marike Vroom
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations