Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 29–29 | Cite as

In Dialoog met de pedagoog

  • Inge Van Rijn
In Dialoog met de pedagoog
  • 5 Downloads

Samenvatting

Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: ‘Een filmpje kijken, is dat pedagogisch verantwoord?’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Inge Van Rijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations