Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 30–31 | Cite as

‘We zijn zichtbaar geworden’

PPINK maakt de balans op

  • Carla Overduin
Prink
  • 5 Downloads

Samenvatting

Met de oprichting van beroepsvereniging PPINK vorig najaar heeft de pedagogisch medewerker een stem gekregen. Hoe kijkt het bestuur terug op het debuutjaar en wat zijn de plannen voor 2019? Drie bestuursleden aan het woord. Voorzitter Marijke Schuurkes: ‘Het belangrijkste wat we hebben bereikt: we zijn zichtbaar geworden.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations