Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 14–15 | Cite as

Wat als ETEN & DRINKEN niet lukt

LOGOPEDIE VOOR DE ALLERKLEINSTEN
  • Weija Steffens
Van 0 tot 2 jaar
  • 12 Downloads

Samenvatting

Uit onderzoek van het NJI blijkt dat 1 op de 5 kinderen tussen 0 en 2 jaar problemen heeft met eten, drinken en/of slikken. Een kind kan dan bijvoorbeeld niet goed drinken uit de fles of beker, het kauwt niet goed, of eten van een lepel lukt niet. Dan kan een gespecialiseerde logopedist helpen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Weija Steffens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations