Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 20–21 | Cite as

Kerstverhaal het boskonijn

  • Paul Laport
Van 2 tot 6 jaar
  • 2 Downloads

Samenvatting

Hoe kon hij nou zo stom zijn? Zo vergeetachtig? Zijn kleindochter Lieze had heel verdrietig gekeken toen hij met lege handen binnenkwam. En Lieze verdrietig maken, dat is wel het laatste wat opa wil. ‘Volgens mij moet ik nog even snel terug naar huis’, had opa gauw gezegd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Paul Laport
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations