Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 12, pp 8–9 | Cite as

Islamitische peuterspeelzaal BESMA

  • Mariëlle van Bussel
Van 2 tot 4 jaar
  • 4 Downloads

Samenvatting

Aangepaste kleding van de pm’ers, een paar koranverzen, maar ook Kikker aan de muur. Bij de islamitische peuterspeelzaal Besma in Ede is het wezenlijk niet heel veel anders dan bij andere peuterspeelzalen. ‘We zoeken de verbinding in plaats van te focussen op wat anders is.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Mariëlle van Bussel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations