Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 3, pp 35–35 | Cite as

In dialoog met de pedagoog

  • Inge van Rijn
In dialoog met de pedagoog
  • 110 Downloads

Samenvatting

Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: de dreumes die niet wil luisteren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Inge van Rijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations