Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 3, pp 27–27 | Cite as

Kinderboeken

  • Iris Kamp
Kinderboeken
  • 63 Downloads

Samenvatting

Dit prentenboek geeft vertrouwen. Nijn en Hond zijn buren, maar ze zeggen niets tegen elkaar. Wel kijken ze stiekem naar elkaar. Nijn heeft een blauw en Hond een rood huis. Nijn heeft ‘privé’ op haar voordeur staan en Hond ‘niet storen’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Iris Kamp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations