Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 3, pp 24–26 | Cite as

De tijd is rijp voor grote professionalisering: kwaliteitsmonitor gastouderopvang

  • Marianne Velsink
Article
  • 21 Downloads

Samenvatting

Eindelijk, zo lijkt het, is het de beurt aan de gastouderopvang om te professionaliseren. De sector werd meegenomen in de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang en dat gaf een redelijk beeld van de sterke en zwakke plekken van gastouderopvang. Met de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang kunnen gastouders kijken hoe ze het zelf eigenlijk doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations