Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 3, pp 4–7 | Cite as

Kort en krachtig

  • Marianne Velsink
Kort en krachtig
  • 35 Downloads

Samenvatting

Vanaf 2019 moeten kinderopvangorganisaties werken met een pedagogisch coach of pedagogisch beleidsmedewerker.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations