Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 1–2, pp 8–9 | Cite as

Buiten slapen: ook in de winter

  • Femke Van Den Berg
Van 0 tot 2 jaar
  • 37 Downloads

Samenvatting

Frisse lucht zorgt voor een goede en diepere slaap. Dus bieden veel kinderdagverblijven de mogelijkheid om kleintjes buiten te laten slapen. Kan dat onder alle weersomstandigheden? En waar let je op als het bijvoorbeeld pijpenstelen regent of vriest dat het kraakt?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Femke Van Den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations