Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 6–7, pp 35–35 | Cite as

Augustus t/m oktober

  • Marjolein WolfEmail author
Agenda
  • 11 Downloads

Vakbekwaam indiceren

Als professional in zorg en welzijn heb je inmiddels een aantal jaar ervaring met indiceren. Tijdens dit congres gaan we met elkaar kijken wat de ervaringen tot nu toe zijn en wat er verbeterd kan worden. Hoe kun je jouw indicatie nog beter onderbouwen en hoe maak je hierbij gebruik van je collega's? Hoe stuur je hiermee op resultaten voor de cliënt en hoe zorg je er dan voor dat jouw cliënt daadwerkelijk de juiste zorg krijgt? Vakbekwaam indiceren is voor elkaar krijgen dat cliënten jou voldoende vertrouwen om samen te doen wat nodig is, waarbij zij zelf de regie voeren.

Tijdens deze masterclass:

  • oefen je klinisch redeneren met concrete casuïstiek;

  • ontvang je tips & tricks voor het indiceren aan de hand van een concreet stappenplan;

  • leer je over de verschillen tussen de diverse classificatiesystemen;

  • oefen je met het classificatiesysteem waarmee jij werkt: Omaha System of Nanda-I/NIC/NOC;

  • leer je over kwaliteitsborging bij het indiceren door middel van...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations