Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 8–9, pp 8–11 | Cite as

Beleven in Muziek

'Na afloop zijn de bewoners helemaal zen'

  • Femke van den BergEmail author
Artikel
  • 40 Downloads

Hoe communiceer je met mensen die zich met taal niet of nauwelijks kunnen uitdrukken? Dat kan bijvoorbeeld via muziek, in combinatie met aanraking, weet Patrick Meuldijk, grondlegger van de werkwijze Beleven in Muziek (BiM).' Dit is een prachtige manier om contact te maken.'

Maandagmiddag, 15.15 uur. Sandy Blomen stapt binnen bij Meulenbaek, een afdeling van Zorgcentrum De Baenje (onderdeel van Zuyderland) voor mensen met dementie in Sittard. In de huiskamer wordt ze opgewacht door de activiteitenbegeleidster, een stagiair hbo-v en zes vrouwelijke bewoners, die in een halve cirkel op haar zitten te wachten. Sandy kan meteen beginnen! Met rustige en duidelijke stem stelt zij zich voor: 'Goedemiddag allemaal. Ik ben Sandy.' Met een lach op haar gezicht kijkt ze op haar gemak de groep rond en vervolgt dan: 'Ik ben hier om met u allemaal een fijne activiteit te doen. En die activiteit heet: Beleven in Muziek. Bij deze activiteit hoort u muziek. En ik wil u ook heel graag aanraken, maar...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations