Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 8–9, pp 12–13 | Cite as

'Je moet goede voelsprieten hebben'

  • Marjolein WolfEmail author
Tien vragen aan…
  • 14 Downloads

Een contactclown kan wonderen doen in de benadering van mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Dat is de ervaring van Carla Buntsma alias contactclown Toet. 'Na een bezoek zijn de mensen mij vergeten, maar de sfeer houden ze vast.'

1. Hoe kwam je op het idee om contactclown te worden?

'Jaren geleden werkte ik in het magazijn van een verpleeghuis. Naast mijn werk hielp ik als vrijwilliger bij de activiteiten. Op een dag kwamen de Faria-clowns op bezoek. Dat vond ik zo mooi! Ik dacht meteen: dat wil ik ook! Ik zag wat hun liefdevolle benadering deed met de bewoners, hoe ze op de clowns reageerden, en ik voelde hoeveel plezier de Faria-clowns zelf beleefden aan de interactie met de mensen.'

2. Wat doet een contactclown precies?

'Een contactclown is iemand die door een liefdevolle benadering mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking een belevingsgericht zorgmoment kan bezorgen. Een contactclown voert geen act op, maar reageert op de signalen die andere...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations