Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 34–34 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 16 Downloads

Samenvatting

Bekruipt je tijdens overlegmomenten met collega’s – de zogenaamde intervisiemomenten – ook soms het gevoel dat je niet samen tot inzichten komt? Frustreert het soms dat collega’s elk geval tot in detail uit de doeken doen en dat er zo veel kostbare tijd verloren gaat? Of wat te doen met collega’s die zich verstoppen tijdens zulke gesprekken, of cynisch reageren? Zowel je eigen gedrag als de manier waarop het team zich gedraagt bepaalt hoe die intervisiemomenten verlopen.

Intervisie met impACT

Bekruipt je tijdens overlegmomenten met collega’s – de zogenaamde intervisiemomenten – ook soms het gevoel dat je niet samen tot inzichten komt? Frustreert het soms dat collega’s elk geval tot in detail uit de doeken doen en dat er zo veel kostbare tijd verloren gaat? Of wat te doen met collega’s die zich verstoppen tijdens zulke gesprekken, of cynisch reageren? Zowel je eigen gedrag als de manier waarop het team zich gedraagt bepaalt hoe die intervisiemomenten verlopen.

Dit boek geeft concrete tips om te komen tot krachtige, leerzame en interessante overlegmomenten. Daardoor zal het team niet alleen groeien, het geeft je ook de kans te groeien in je relatie met je cliënten. Door een reeks verhelderende vragen en oefeningen zul je de diepere betekenis van het gedrag van je cliënten, je collega’s en jezelf beter leren begrijpen. Twee therapeutische benaderingen, ACT en FAP, vormen de basis van dit boek.

Annick Seys, Jacqueline A-Tjak Uitgeverij Hogrefe | ISBN: 9789492297235 | Prijs € 28,30

Knijpen in de ziel

Dit boek is een toegankelijk en vermakelijk geschreven boek op het grensvlak van filosofie en psychiatrie. Het bespreekt de onstuimige geschiedenis van de psychiatrie en laat zien dat de vreemde, intrigerende en paradoxale relatie tussen hersenen en geest steeds weer het fundamentele twistpunt is. Moeten we behandelen met pillen of praten? Gaat het in de psychiatrie om lichamelijk of om geestelijk lijden? Dit zijn vragen waar de psychiatrie mee worstelt.

Frans Zitman Boom Uitgevers | ISBN 9789024419241 | € 24,95

Prikkelbaarheid bij kinderen

Dit boek geeft handvatten voor het diagnostisch proces en de behandeling van extreme prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten. Het beschrijft de ontwikkeling van abnormale toestanden van woede en de gevolgen daarvan voor de latere ontwikkeling. Kennis over en begrip van de mechanismen die een rol spelen bij extreme vormen van woede zijn essentieel voor een goede diagnose en behandeling. De inhoud is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek.

Stringaris en Taylor, Bohn Stafleu van Loghum | ISBN: 9789036820806 | Prijs € 29,99

Positieve psychiatrie

Positieve psychiatrie staat voor een gepersonaliseerde benadering met als doel niet alleen symptoomreductie, maar ook het bevorderen van welbevinden.

Aan drie bronnen van kennis (de positieve psychologie, herstelbenadering en aspecifieke factoren), voegen de auteurs een vierde toe: het oplossingsgerichte model. Dit model, dat uitgaat van het paradigma van de synthese, biedt goede mogelijkheden naast het reguliere medische model dat uitgaat van het paradigma van de analyse.

Fredrike Bannink, Frenk Peeters Boom Uitgevers | ISBN: 9789024420728 | Prijs € 21,50

Verbindende verhalen

Het werken met levensverhalen kan herstelondersteunend werken na trauma en stress. In dit boek zijn 21 verhalen van Kim Golding opgenomen die zij in haar therapeutische werk met kinderen, jongeren en volwassenen creëerde. Het zijn op maat geschreven verhalen die al naar gelang de situatie van het kind of de persoon in kwestie aangepast en uitgebreid kunnen worden. Daarnaast geeft de auteur tips voor het opzetten van verhalen en levensverhalen met kinderen en jongeren.

Kim S. Golding Uitgeverij SWP | ISBN 9789088507557 | Prijs € 29,90

De rubriek ‘Boeken’ besteedt aandacht aan uitgaven op het gebied van gezondheidszorg en activiteitenbegeleiding.

Recensie-exemplaren kunt u samen met een persbericht sturen naar: Redactie AS, postbus 246, 3900 GA Houten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations