Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 16–16 | Cite as

Een bijzonder verjaardagsfeest

  • Wendy Fokkema
Pasklaar in de praktijk
  • 22 Downloads

Samenvatting

De deelnemers die bij mij op de afdeling komen hebben dusdanige beperkingen dat we veel samen doen. Samen kunnen we alles, zeggen we dan. Gezelligheid staat voorop. Ook een verjaardagsfeestje hoort er op zijn tijd bij. Vandaar dat we deze kaart hebben uitgekozen.

Een dag ervoor heb ik de kaart goed doorgelezen en gezorgd dat er verschillende boodschappen zijn gedaan om alles te kunnen doen. Samen met de jarige job leg ik de spullen klaar. Hij deelt de hoedjes uit waarin ik briefjes heb geplakt met liedjes die we gaan zingen.

Ik heb een toverstaf gemaakt waarmee de hoedjes omgetoverd kunnen worden tot liedjes. De jarige voelt zich erg trots dat hij mag gaan toveren.

Hij gaat zitten op een versierde stoel in het midden van de kring. Iedereen zit klaar voor het eerste liedje. ‘Hokus pokus pilatus pas, ik wou dat dit hoedje een liedje was!’, klinkt luid door het lokaal. De jarige wijst met de toverstaf naar een groen hoedje. Aan de binnenkant staan twee violen afgebeeld. Hij pakt het hoedje en laat de anderen zien wat erin staat. Een deelnemer begint al meteen te zingen. ‘Twee violen en een trommel en een fluit.’ Zo heeft iedereen een hoedje met een ander verjaardagsliedje erin.

In deze rubriek beschrijven medewerkers van de dagbesteding hoe zij in de praktijk met de activiteitenkaarten van pasklaar werken. Wendy Fokkema werkt bij een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Zij beschrijft hoe ze met een groep deelnemers het verjaardagsspel speelt.

Cadeautje

Na een paar liedjes vraagt de jarige om het cadeautje. Want tenslotte hoort dat bij een verjaardag. Ik geef hem een hint onder welke kleur hoedje dat liedje zit. Hij gaat lekker met zijn cadeautje spelen, terwijl we met elkaar nog een paar liedjes zingen. Daarna is het tijd voor koffie met wat lekkers.

Alles bij elkaar duurde de activiteit ongeveer 45 minuten. Dat was voor deze jarige deelnemer meer dan genoeg. Anderen wilden nog wel even doorgaan. Ze vonden het allemaal erg leuk om te doen. Een feestje is natuurlijk een groepsgebeuren, maar het is leuk om daarbij de jarige op een eenvoudige manier een speciale rol tegeven. Deze deelnemer genoot er duidelijk van om te mogen beslissen welk hoedje omgetoverd werd.

In elk hoedje staat een ander liedje.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Wendy Fokkema
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations