Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 7, pp 56–57 | Cite as

Alle medewerkers in persoonlijk ontwikkeltraject

  • Suzanne BremmersEmail author
Innovatie
  • 40 Downloads

Bedrijfskundige Nicole van Baardwijk en psycholoog Yolanda Buchel weten dat mentale veerkracht aan te leren en te trainen is. Met digitaal platform Woosh bieden zij een persoonlijk ontwikkeltraject voor alle medewerkers.

In de werkomgeving van nu zijn werktijden variabel en is de werkdruk hoog. Niet voor niets kampt de zorgsector met hoge verzuimcijfers, momenteel ligt het op 5,9 procent. De gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg worden het hardst geraakt door oplopend verzuim en verloop. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019 van EY. Bijna zeven procent van alle zorgmedewerkers ontving in 2018 psychische zorg. In 2014 lag dat percentage nog op 4,7 procent.

Bij de jongste categorie medewerkers zijn de percentages nog zorgwekkender. Eén op de tien jonge werknemers onder de 25 kreeg vorig jaar psychische hulp, zo blijkt uit cijfers van IZZ, het ledencollectief van werknemers en werkgevers in de zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations