Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 58–62 | Cite as

Programma Beter samen in Noord

zorg en welzijn met elkaar verbinden

  • Carina van AartsenEmail author
Artikel
  • 1 Downloads
Inwoners in Amsterdam-Noord kampen relatief vaak met gezondheidsproblemen en een stapeling van problematiek. Om het tij te keren trekken gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit samen op.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations