Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 46–51 | Cite as

WAT GEBEURDE ER DEZE ZOMER

De opkomst en ONDERGANG VAN DE WET BIG II

  • Bart KiersEmail author
Artikel
  • 4 Downloads
De Wet BIG II moest eindelijk het onderscheid regelen tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Maar na een storm van protest onder verpleegkundigen moeten de veldpartijen en minister Bruins terug naar af.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations