Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 34–37 | Cite as

Argos Zorggroep Beweegfeestje met ouderen

beweegcoaches in verpleeghuizen
  • Edith TulpEmail author
Artikel
  • 5 Downloads
Bij Argos Zorggroep werken sinds een half jaar vijf beweegcoaches. Zij brengen letterlijk beweging in de verpleeghuizen en voorkomen dat ouderen nog kwetsbaarder worden. Maar bovenal maken ze iedereen blij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations