Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 18–21 | Cite as

Msb's ondernemen zonder risico

verdiensten onder de loep
  • Bart KiersEmail author
Artikel
  • 1 Downloads
In het hart van de medisch-specialistische zorg mogen msb's winsten aan zichzelf uitkeren. Vrijgevestigde specialisten verdienen gemiddeld per jaar een ton meer dan de ziekenhuisbestuurder.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations