Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 63–63 | Cite as

Lodewijk de Beukelaar

Boeken Welk boek biedt zorgbestuurders houvast? Lodewijk de Beukelaar, per 1 sep bestuursvoorzitter Groene Hart Ziekenhuis, voordien bestuurder ZorgSaam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations