Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 52–55 | Cite as

WET ZORG EN DWANG

EN NU DE PRAKTIJK

  • Shannah SpoelstraEmail author
Artikel
  • 2 Downloads
Vanaf het moment dat de Wet zorg en dwang in 2018 werd aangenomen, is er discussie over de implementatie. Biedt het overgangsjaar dat minister De Jonge aanbiedt uitkomst?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations