Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 28–31 | Cite as

Zorg dichtbij waar het kan

Ziekenhuiszorg thuis
  • Ellen SegerenEmail author
Artikel
  • 12 Downloads
Het is de wens van minister Bruins voor Medische Zorg om laagcomplexe zorg dichtbij of thuis aan te bieden. In een brief hierover aan de Tweede Kamer gaf hij daarvan een paar voorbeelden. Om die zorg op poten te zetten, is veel nodig, zo blijkt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations