Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 44–45 | Cite as

Technologie als verjongingskuur

  • Samira AhliEmail author
Artikel

Ook de raden van toezicht moeten bijblijven op het vlak van de voortschrijdende technologie. Dat is een kans voor verjonging van de raden.

Om raden van toezicht handvatten te bieden voor een in toenemende mate gedigitaliseerde sector, werkt de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) momenteel aan een nieuwe richtlijn. Om die te kunnen opstellen, moest eerst worden onderzocht hoe het momenteel is gesteld met de digitalisering van raden van toezicht. Daarom zette de vereniging een enquête uit, waarin 408 toezichthouders werden gevraagd naar het gebruik van digitale middelen, online netwerken en sociale media.

REDELIJK GEDIGITALISEERD'Het viel me erg mee', zegt Marius Buiting, directeur van de NVTZ, over de uitkomsten van de peiling. Raden van toezicht in zorgorganisaties blijken redelijk gedigitaliseerd. Vergaderstukken worden bij zeventig procent veelal van een scherm gelezen, veel toezichthouders gebruiken Whatsapp-groepen om onderling te overleggen en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations