Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 10–16 | Cite as

JET

Bussemaker
  • Bart KiersEmail author
Interview
  • 9 Downloads
Het zorgstelsel schuurt op de grenzen van de wetten. 'De aansturing moet echt beter.'

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en SamenlevingHoutenNetherlands

Personalised recommendations