Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 40–43 | Cite as

KIES de juiste STRATEGIE

Medicijnprijzen
  • Shannah SpoelstraEmail author
Artikel
  • 6 Downloads
De onderhandelingen over medicijnprijzen vinden plaats op verschillende niveaus en aan verschillende tafels. De rolverdeling moet daarom duidelijker. Samen optrekken en een onconventionele strategie helpen de prijzen omlaag te brengen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations