Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 4, pp 6–9 | Cite as

Zoeken naar passende zorg

Kort
Voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag is onvoldoende passende zorg voorhanden. Om dat probleem aan te pakken, zijn 's Heeren Loo en MEE gestart met het project Netwerkgids.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations