Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 4, pp 56–62 | Cite as

Vertrouwen Verdienen

Horizontaal toezicht op kwaliteit van registratie
  • Jan KloezeEmail author
Artikel
  • 12 Downloads
Horizontaal toezicht kan administratieve lasten en kosten besparen en gepast gebruik van zorg bevorderen. Maar zorgaanbieders krijgen horizontaal toezicht niet voor niets.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations