Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 4, pp 48–53 | Cite as

Vlucht uit loondienst door onvrede

De Beroepsgroep Over Het ZZP-Dilemma
  • Pierre de WinterEmail author
Artikel
  • 10 Downloads
Tegen de negatieve beeldvorming in groeit het aantal zzp'ers in de zorg nog altijd explosief. De sector moet nu eindelijk goed werkgeverschap gaan tonen, anders is het straks te laat. 'Zolang zorgorganisaties hun uitstroom niet weten te verminderen, zal de zzp-golf blijven groeien.'

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations