Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 4, pp 46–47 | Cite as

Duurzaam Draagvlak Verwerven

  • Berber BastEmail author
Toezicht
  • 1 Downloads

Wat is goed bestuur en wat is het belang van normstelling in deze? Sophie Bijloos deed promotieonderzoek naar de 'license to lead' van zorgbestuurders.

Politiek en publiek volgen de gezondheidszorg met argusogen. De zorg gaat immers iedereen aan en er gaat veel publiek geld in om. Wie zijn verantwoordelijk voor wat goed gaat, wat een beetje of zelfs helemaal misgaat? Die verantwoordelijkheid ligt, zowel wat betreft de bedrijfsvoering als de uitvoering van de zorg, bij de bestuurders van zorgorganisaties. Wanneer doen zij het goed? Wat is eigenlijk goed bestuur?

Sophie Bijlooshoudt zich als bestuurssecretaris bij de NVZD én als promovenda bezig met goed bestuur. Ze is uit verwondering in 2013 aan haar promotieonderzoek begonnen. Ze zag dat het krachtenspel, zo niet machtsspel waarin zorgbestuurders opereren, voortdurend legitimeren noodzakelijk maakt. De afgelopen zes jaar heeft zij onderzoek gedaan naar wat zij noemt de 'license to lead' van zorgbestuurders. Ze ziet het als een...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations